ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου για την Τετάρτη 26 ΜΑΙΟΥ 2021 Προς όλα τα Μέλη του ΣυλλόγουΈχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Καταστατικού του Συλλόγου περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών αυτού.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Καταστατικού.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών του ΣΥΛΛΟΓΟΥ που θα γίνει την Τετάρτη 26 ΜΑΙΟΥ 2021 και ώρα 16:30.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο επί της οδού Πηνελόπης Δέλτα 14,Ψυχικό στο καφέ SILO.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή Γραμματέα της Γεν. Συνέλευσης.

2.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός (1/1-31/12/2020)

3.Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής.

4.Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή ΔΣ από κάθε ευθύνη.

5.Προυπολογισμός 1/1-31/12/2021.

6.Διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή.Δικαίωμα συμμετοχής στην Γεν. Συνέλευση:

Όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη του Συλλόγου.Εν ελλείψει απαρτίας η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο και ΩΡΑ 17:30 και νομίμως αποφασίζει με όσα μέλη κι αν παραβρίσκονται.

-ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ.

- ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΩΣ 21 ΜΑΙΟΥ 2021.

-ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΖΟΣ ΜΑΝΟΣ

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram